Samarbejdspartnere

– samarbejde med kiropraktorer, læger, personlige trænere, fysioterapeuter og andre vægtes højt

Når en behandlingsplan skal lægges, er et samarbejde omkring klienten optimalt.

Er du fysioterapeut, personlig træner eller på anden måde en sundhedsfaglig kollega, er du derfor altid velkommen til at kontakte mig. Jeg vægter samarbejde med kollegaer og andre faggrupper højt, og jeg tror på, at vi ved dialog kan hjælpe hinanden til at blive klogere. Jeg tror på, at vi kan hjælpe vores patienter/klienter på bedste vis ved at samarbejde og udnytte hinandens kompetencer.

Jeg er altid åben for faglige møder og dialoger.

Jeg har løbende dialoger med andre faggrupper om såvel mine egne patienter som generel sparring omkring komplekse patient/klient problematikker.

Faggrupper, jeg har haft stor gavn af at arbejde sammen med, er blandt andet:

  • Personlige trænere, hvis deres klienter har skader, der forhindrer dem i at kunne træne. Her kan jeg hjælpe med undersøgelse og behandling, og vi kan sammen hurtigt få klienten i gang med træningen igen. Hvis jeg har haft en patient, som er kommet sig over en skade, men godt kunne bruge hjælp til yderligere træning frem mod et mål, henviser jeg gerne til en af de dygtige, personlige trænere, der findes i Århus.
  • Læger i forhold til differential diagnostik, sparring omkring medicinering og para-kliniske undersøgelser.
  • Kiropraktorer i forhold til differential diagnostik, røntgen eller behandling. Der findes utroligt mange dygtige kiropraktorer, og jeg har gennem mange år arbejdet tæt sammen med flere forskellige klinikker. Mange gange er en kombination af fysioterapi og kiropraktik det, der skal til for at få løst en given problematik.
  • Psykologer, her især neuropsykologer, som jeg har samarbejdet med om bl.a. hjernerystelser og patienter med kroniske smerter i forhold til coping. Sportspsykologer har jeg samarbejdet med i forhold til præstationsfremme.
  • Osteopater – jeg samarbejder også meget gerne med osteopater, da de har andre teknikker end jeg, og nogle gange er det et samarbejde herimellem der giver det optimale resultat. 

Det vigtigste for mig er få lagt den mest optimale behandlingsplan for den enkelte patient.

Samarbejde med kiropraktorer, læger, personlige trænere med flere om den optimale behandlingsplan. Den enkelte klient/patient har krav på en optimal behandlingsplan.